IRC Motd Komutu

/motd [sunucu]

Kullanıcının bağlı olduğu veya istenilen bir sunucu için günün mesajını (ing. motd=Message Of The Day’den gelmiştir)